Leden 2015

Nymfa (nymph).

13. ledna 2015 v 21:14 | Nightmare |  Bytosti.
Sú to lesné, vodné a horské nižšie bohyne alebo polobohyne, veľmi podobné vílam. Všetky boli krásne, večne mladé ženy, ale často smrteľné. Mali schopnosť ľubovoľne sa zväčšovať alebo zmenšovať. Milovali spev a tancovanie a ich poslaním bolo aj zabávanie sa. Na starosti mali svoje živly.

Radi trávili čas po boku mužského osadenstva, hlavne pri satyroch a silénoch. Veľa z nich bola pannami, ale niektoré mali dokonca deti s bohmi alebo ľuďmi. Od nich je odvodený termín nymfománia.


Dryáda

Je to druh lesnej nymfy alebo duch stromu. Sfarbenie ich pokožky je medzi zelenou a bielou, niekedy sú porastené brečťanmi. Na ich koncoch majú jedové vačky alebo výhonkami ostatných dokážu uspať. Ovládajú druidskú mágiu vďaka ich putu s prírodou. Sú zo všetkých nymf najmenej prelietavé, svoj život travia hlavne pri svojej rodine.

Žili hlboko v lesoch a tie strážili alebo v jednotlivých stromoch, ku ktorým bol viazaný dokonca aj ich osud a život. Ten začal vyklíčením stromu, ale keď zahynul na starobu, nehodou (napríklad bleskom) alebo zásahom človeka, zomrela aj jeho dryáda. Ak človek spôsobil smrť stromu so zlým úmyslom, čakal ho trest. Cez noc sa zakorenia a cez korienky taktiež príjmajú živiny a vody, dokážu sa cez ne napojiť na les.


Najáda

Sú to vodné nymfy, majú podobu malých detí a sú biele až priesvitné. Sú veľmi zvedavé a radi vystrájajú, ale taktiež sú plaché a miluju kryštále. Žijú v jazerách, riekach, potokoch, prameňoch, starali sa o ich rovnováhu. Každej skupine vládne jedna krajinná nymfa, strážkyňa prameňa. Zavlažovali polia, starali sa o úrodnosť pôdy. Najády minerálnych prameňov mali vešteckú aj liečebnú moc. Boli späté so žriedlom alebo prameňmi a tie ak vyschli, zomreli s ním.


Oreáda

Sú to jorskí démoni, nymfy horských údolí a pohorí, podľa ktorých sa niektoré aj volali. Mali na starosť takzvane prírodu neživú. Zrodili sa z Gaie spolu s horstvami, takže patrili medzi najstaršie bytosti. Ich život bol dlhý a taktiež boli trpezlivé, strážili skryté miesta v skalách alebo jaskyniach. Nie je ťažké s nimi rozprávať, keďže nie su tak plaché ako ostatné nymfy, ale komunikujú v hádankách a dlho. Majú odpovede na dávno zabudnuté otázky.

Jednorožec (unicorn).

13. ledna 2015 v 20:21 | Nightmare |  Bytosti.
Bájny tvor s podobizňou majestátneho koňa alebo antilopy s jedným špirálovito zatočeným rohom uprostred čela, ktorý údajne vychádza z tretieho oka, čakry osvietenia. Občas je vyzobrazený aj s briadkou. Jeho srsť je väčšinou strieborná, ale v niektorých povestiach je vyzobrazený aj inak. Je považovaný za zosobnenie dobra, v dobách kresťanstva aj za silu, čistotu a panenstvo. Je to jemné zviera, ktoré sa straní zabíjaniu. Sú plné šťastia, lásky a múdrosti.

Je veľmi plachý, ale niektoré povesti tvrdia, že môže byť chytený a skrotení pannou, pretože čistá nevinnosť je jeden zo spôsobov, ako s nimi prehĺbiť spojenie. Avšak, tá sa dá tiež použiť aj ako pasť na ich porazenie, keďže ak je v jeho blízkosti, pokorne si k nej ľahne, s hlavou položenou v jej klíne, a zaspí.

Ich slzy a krv prinášali okamžité uzdravenie a silu, avšak, kto ich krv prelial, navždy bol prekliatý a nosil smolu, zlo, ale u čiernych to bolo presne naopak. Ich život bol dlhý a prevažne bezstarostný, niektorí z nich slúžili aj elfom alebo boli ochráncami kúzelného lesa, ktorý bránili nie len svojimi magickými schopnosťami, proti ktorým boli oni sami odolní, ale aj
rohom a dotyk ich rohu pôdu alebo vodu očisťoval.

Ak sa raz zamilovali, zostali verní už navždy, ale ak ich druh odmietol, neboli schopní to uniesť. Opustili stádo a väčšinu dňa prespali alebo sa len túlali po lúkach. Ich srsť stmavla a prestali prinášať šťastie. Chceli ho naopak, prekaziť a niesli smolu.
Stali sa zlými, čiernými jednorožcami.

Hnedý jednorožec

Ich srsť je slabej hnedej farby, rovnako tak aj oči a roh, ale ten môže byť aj zlatý alebo čierny. Medzi sebou komunikujú mentálne a ovládajú telepatiu. Sú veľmi dôverčivý a ochotný.


Okrídlený jednorožec

Je to zosobnenie nebeskej bytosti, koňa s krídlami pokrytými vtačím perím a rohom, väčšinou sa vyskytuje len s bielou srsťou. Stal sa symbolom umelcov a básnikov, keďže je považovaný za bystrosť ducha. V starogréckej mytológii je považovaný za potomka jednorožca a pegasa, okrídleného koňa.

Väčšinou sa nenechali nikým skrotiť a boli slobodný, sami sebou. Pre svoju lásku boli ochotní urobiť čokoľvek. Rovnako ako jednorožec, ani on by nikomu úmyseľne neublížil. Jazdili na ňom lesné víly alebo anjeli.